Jouw beroep en een AOV

Elke beroep brengt eigen risico’s met zich mee, en daarom hebben beroepen invloed op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Er bestaan beroepen die relatief als ‘veilig’ gezien worden en andere beroepen, welke een groter risico op arbeidsongeschiktheid met zich mee brengen, worden gezien als ‘onveilig’.

Bij onveilige of ook wel zwaardere beroepen genoemd is het risico voor de verzekeraars groter, en dus zal de AOV premie die jij als verzekerde betaald hoger zijn.

Beroepsklasse

Verzekeringsmaatschappijen hebben beroepen met hun bijbehorende risico’s ingedeeld in zogenaamde beroepsklassen. Zo kan je dus gemakkelijk zien in welke categorie je valt, en welke premie hierbij hoort. Al is je premie natuurlijk ook van andere zaken afhankelijk.

Bovendien kan het per maatschappij verschillen in welke beroepsklasse jouw beroep valt. Daarom kan je altijd het beste een paar verschillende aanbieders van een AOV (laten) vergelijken. De premieverschillen kunnen enorm uiteenlopen. Het loont de moeite om er de tijd voor te nemen.

Jouw beroep geen duidelijke omschrijving?

Indien je bijvoorbeeld twee verschillende beroepen uitoefent of jouw werk valt moeilijk te omschrijven, dan ga voor jezelf in kaart brengen welke taken je daadwerkelijk allemaal uitvoert en hoe deze verhoudingen liggen. Bijvoorbeeld hoeveel tijd besteed je aan administratie, hoeveel aan reistijd, hoeveel aan daadwerkelijk handarbeid en met welke hulpmiddelen, enzovoort.

Deze lijst kan je aan een maatschappij voorleggen, zodat het mogelijk een groot voordeel in je AOV premie kan betekenen. Ook een tussenpersoon kan hiervoor heel handig zijn, zij weten vaak bij welke AOV verzekeraar je kan aankloppen bij geen duidelijke beroepsklasse.